راهبران آموزشی ایران

آموزش قرار دادن متون زیر اسلایدر
متون زیر اسلایدر 2
متون زیر اسلایدر 3

راهبران آموزشی ایران

آنچه درباره راهبران آموزشی ایران (IEC) باید بدانید:

مجموعه (IEC) با هدف ارتقاء ارائه مطالب در فضای آموزش مجازی و ایجاد بستری مناسب برای کادر مجموعه های آموزشی با برگذاری سمینارها و وبینار های آموزشی در رابطه با استفاده صحیح از سیستم (LMS) و کاربرد مناسب برای بهبود روند آموزش در مراکز آموزشی با ارائه گواهینامه LMS و معلم دیجیتال در خدمت کاربران محترم است.

سیستم آموزش در فضای آنلاین قابلیت های گسترده ای را در اختیار ارائه دهندگان قرار میدهد تا بدون در نظر گرفتن مکان و زمان با اولویت قراردادن کیفیت آموزش،بستری مناسب را در فرایند کاری خود ایجاد کنند.

با ما همراه شوید.

 

ادامه ...
راهبران آموزشی ایران

اخبار

مقالات

برای ایجاد مقاله جدید، در بخش مدیریت ، از قسمت عمومی ، "مقاله" را انتخاب کنید.   محتوای اصلی مقاله در این قسمت نوشته می شود

بیشتر